Veiligheidszorg Drenthe

Veiligheidszorg Drenthe

Veiligheid raakt ons allemaal. De tijd dat veiligheid een exclusieve verantwoordelijkheid was van de overheid is voorbij. Net zoals op andere terreinen is het ook in het ‘Veiligheidsdomein’ nodig dat iedereen meedoet. Een veilige samenleving vraagt om een intensieve samenwerking tussen overheid, inwoners, bedrijven en instellingen. Gedurende de afgelopen twintig jaar is het integrale veiligheidsbeleid steeds verder doorgegroeid. De integrale beleidsaanpak heeft binnen veel gemeenten geleid tot de opkomst van stevige veiligheidsafdelingen en allerlei lokale veiligheidsnetwerken met vele actoren uit zowel de publieke- als de private sector. Ook binnen het openbaar vervoer worden steeds meer maatregelen genomen tegen gevoelens van onveiligheid en de toename van incidenten.

Wij zijn actief op het grensvlak van politiediensten en gemeentelijke dienstverlening, daarnaast werken we samen met diverse vervoerders. Door de inzet van handhavers en toezichthouders leveren we een belangrijke bijdrage aan de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in Noord-Nederland. Hiervoor hebben we handhavers, boa’s in de domeinen 1 (Openbare ruimte) en 4 (Openbaar vervoer), en toezichthouders in dienst.

Doelstelling

Onze tweeledige doelstelling luidt ‘veiligheid & werk’:

1. Bijdragen aan de veiligheid op straat, in het openbaar vervoer, op scholen voor voortgezet onderwijs, in het gemeentehuis, op parkeerterreinen en in en om fietsenstallingen, tijdens evenementen, teneinde het aantal incidenten te verminderen en het veiligheidsgevoel te vergroten;

2. Bevorderen van de werkgelegenheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen, met behulp van opleiding en door werkervaring op te doen, doorstromen naar reguliere banen.

Werkgebied

Het hoofdkantoor van Veiligheidszorg Drenthe staat in Emmen en is gevestigd in de brandweerkazerne. Voor onze dienstverlening zijn we overigens niet gebonden aan deze locatie of aan de grenzen van de provincie Drenthe. Ons werkgebied beslaat heel Noord-Nederland.


Henk de Rade

Functie: Directeur
Adres: Nijbracht 43A
Postcode: 7821 CB
Plaats: Emmen
Telefoon: 088 2365900
Website: