Algemene Ledenvergadering

03 september 2019

Dinsdag 3 september vindt de jaarlijkse ALV weer plaats in Hotel ten Cate. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 19.30 uur bent u welkom!

Wij starten om 20.00 uur met de vergadering en sluiten af met een gezellige borrel. Tijdens de ALV worden een aantal beslissingen genomen die voor de club van belang zijn en presenteren wij het nieuwe activiteitenprogramma.
Wij hebben als bestuur uiteraard de ambitie om onze keuzes voor de komende tijd samen met u als CCE-lid te maken.

We hopen dan ook dat wij u op 3 september a.s. mogen begroeten.

Bekijk wie zich al heeft aangemeld Aanmelden, ik ben lid

Derde Kamer bijeenkomst

26 september 2019

Donderdag 26 september 2019 vanaf 15.30 uur
Locatie: Grote Kerk centrum Emmen 

De vier ondernemersclubs uit de regio Zuidoost-Drenthe (CCE, OC, OKE en IKS) organiseren dit jaar de week na prinsjesdag een bijeenkomst voor ondernemers in de regio Zuidoost-Drenthe met de titel De Derde Kamer. 

Noteer datum en tijd nu alvast in uw agenda!
Houd de website in de gaten voor meer informatie www.derdekamerbijeenkomst.nl


 

Bekijk wie zich al heeft aangemeld